BankHub Badge
Hiển thị tình trạng hoạt động của dịch vụ ngân hàng lên ứng dụng, web chỉ với 1 dòng code.
BankHub cung cấp các huy hiệu dạng hình ảnh. Mỗi Huy hiệu sẽ hiển thị tình trạng của một dịch vụ ngân hàng, cập nhật tức thời. Bạn có thể tích hợp huy hiệu vào web hoặc app của bạn dễ dàng bằng cách thêm một thẻ <img> có URL tuân theo quy tắc
https://badge.bankhub.asia/<TYPE>.svg?bankService=<BANK SERVICE>&style=<STYLE>

Ví dụ

Muốn chèn huy hiệu trạng thái hoạt động internet banking của Vietinbank khách hàng doanh nghiệp, bạn chèn 1 thẻ img như bên dưới:
1
<img
2
src="https://badge.bankhub.asia/status.svg?serviceName=vietinbank-efast-web-biz&style=flat">
3
Copied!

Kết quả

Các loại huy hiệu

Tên gọi
Mô tả
Minh họa thực tế
status
Hiển thị trạng thái của dịch vụ ngân hàng hiện tại, bao gồm:
active-rate
Tỉ lệ hoạt động của dịch vụ ngân hàng trong 30 phút gần nhất
new-transaction
Giao dịch mới nhất được ghi nhận đã bao lâu?
last-active
Lần gần nhất dịch vụ còn ghi nhận hoạt động đã bao lâu?

Các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ

Hiện BankHub hỗ trợ theo dõi 16 dịch vụ và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm trong thời gian tới
Ví dụ
Mã dịch vụ
Mô tả
Huy hiệu mâu
acb-app-personal
Dịch vụ App của ACB dành cho khách hàng cá nhân
vietcapitalbank-timoplus-web-personal
Dịch vụ Web của Timoplus
Danh sách đẩy đủ
1
acb-app-personal
2
acb-web-biz
3
agribank-web-biz
4
agribank-web-personal
5
bidv-web-personal
6
mbbank-web-biz
7
mbbank-web-personal
8
msb-web-biz
9
techcombank-web-personal
10
vietcapitalbank-timoplus-web-personal
11
vietcombank-digibank-web-personal
12
vietcombank-digibiz-web-biz
13
vietcombank-ibanking-web-biz
14
vietinbank-efast-web-biz
15
vpbank-web-biz
16
vpbank-web-personal
Copied!

Các kiểu trình bày huy hiệu

Có các kiểu trình bày dưới đây. Flat là mặc định.
?style=plastic
?style=flat
?style=flat-square
?style=for-the-badge
?style=social
Last modified 4mo ago