B
B
BankHub Asia
vi - Tiếng Việt
Search
K

BankHub Badge

Hiển thị tình trạng hoạt động của dịch vụ ngân hàng lên ứng dụng, web chỉ với 1 dòng code.
BankHub cung cấp các huy hiệu dạng hình ảnh. Mỗi Huy hiệu sẽ hiển thị tình trạng của một dịch vụ ngân hàng, cập nhật tức thời. Bạn có thể tích hợp huy hiệu vào web hoặc app của bạn dễ dàng bằng cách thêm một thẻ <img> có URL tuân theo quy tắc
https://badge.bankhub.asia/<TYPE>.svg?bankService=<BANK SERVICE>&style=<STYLE>

Ví dụ

Muốn chèn huy hiệu trạng thái hoạt động internet banking của Vietinbank khách hàng doanh nghiệp, bạn chèn 1 thẻ img như bên dưới:
<img
src="https://badge.bankhub.asia/status.svg?serviceName=vietinbank-efast-web-biz&style=flat">

Kết quả

Các loại huy hiệu

Tên gọi
Mô tả
Minh họa thực tế
status
Hiển thị trạng thái của dịch vụ ngân hàng hiện tại, bao gồm:
active-rate
Tỉ lệ hoạt động của dịch vụ ngân hàng trong 30 phút gần nhất
new-transaction
Giao dịch mới nhất được ghi nhận đã bao lâu?
last-active
Lần gần nhất dịch vụ còn ghi nhận hoạt động đã bao lâu?

Các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ

Hiện BankHub hỗ trợ theo dõi 16 dịch vụ và sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm trong thời gian tới
Ví dụ
Mã dịch vụ
Mô tả
Huy hiệu mâu
acb-app-personal
Dịch vụ App của ACB dành cho khách hàng cá nhân
vietcapitalbank-timoplus-web-personal
Dịch vụ Web của Timoplus
Danh sách đẩy đủ
acb-app-personal
acb-web-biz
agribank-web-biz
agribank-web-personal
bidv-web-personal
mbbank-web-biz
mbbank-web-personal
msb-web-biz
techcombank-web-personal
vietcapitalbank-timoplus-web-personal
vietcombank-digibank-web-personal
vietcombank-digibiz-web-biz
vietcombank-ibanking-web-biz
vietinbank-efast-web-biz
vpbank-web-biz
vpbank-web-personal

Các kiểu trình bày huy hiệu

Có các kiểu trình bày dưới đây. Flat là mặc định.
?style=plastic
?style=flat
?style=flat-square
?style=for-the-badge
?style=social
Last modified 1yr ago